AIR JORDAN 6 RETRO BG "CARMINE" 2014 - ITEM NUMBER 4040-9

Air jordan 6 retro bg "carmine" 2014 - item number 4040-9